Tất cả sản phẩm

29,000₫

Burger gà xào

by Otoké Chicken

45,000₫

Burger gà nấm

by Otoké Chicken

35,000₫

Rau củ chiên xù

by Otoké Chicken

49,000₫

Hải sản chiên xù

by Otoké Chicken

15,000₫

Sữa chua

by Otoké Chicken

49,000₫

Cơm cá phi lê

by Otoké Chicken

379,000₫

Combo Big rice meal

by Otoké Chicken

129,000₫

Combo OTOKE Tempura

by Otoké Chicken

109,000₫

Combo OTOKE Seafood

by Otoké Chicken

59,000₫

Combo cơm cá phi lê

by Otoké Chicken

8,000₫

Kem tươi than tre

by Otoké Chicken

25,000₫

Khoai tây lắc (S)

by Otoké Chicken