Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 150K

NHƯỢNG QUYỀN

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với hệ thống nhượng quyền của chuỗi cửa hàng OTOKE CHICKEN

Bản đăng ký này sẽ giúp bạn thể hiện các thông tin cá nhân và doanh nghiệp của bạn, là điều cần thiết để chúng tôi xem xét trong việc cấp giấy phép.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật và không ràng buộc trách nhiệm hợp tác với bất kỳ bên nào.

Link điền thông tin: Form thông tin nhượng quyền.