CÁC PHẦN COMBO

45,000₫

Combo cơm đậu hũ

by Otoké Chicken

49,000₫

Combo bánh bao gà phi-lê

by Otoké Chicken

51,000₫

Combo cơm hải sản

by Otoké Chicken

55,000₫

Combo cơm cánh gà rán

by Otoké Chicken

59,000₫

Combo cơm đùi gà rán

by Otoké Chicken

69,000₫

Combo burger gà phi-lê

by Otoké Chicken

79,000₫

Combo T1

by Otoké Chicken

83,000₫

Combo T2

by Otoké Chicken

99,000₫

O-Fast Combo

by Otoké Chicken

149,000₫

Combo T3

by Otoké Chicken

399,000₫

Funny Party

by Otoké Chicken

419,000₫

Combo T4

by Otoké Chicken