CÁC PHẦN COMBO

49,000₫

Combo bánh bao gà phi-lê

by Otoké Chicken

49,000₫

Combo cơm đậu hũ

by Otoké Chicken

59,000₫

Combo cơm hải sản

by Otoké Chicken

59,000₫

Combo cơm đùi gà rán

by Otoké Chicken

59,000₫

Combo cơm cánh gà rán

by Otoké Chicken

69,000₫

Combo burger gà phi-lê

by Otoké Chicken

95,000₫

Combo T2

by Otoké Chicken

95,000₫

Combo T1

by Otoké Chicken

149,000₫

Combo T3

by Otoké Chicken

450,000₫

Combo T4

by Otoké Chicken

459,000₫

Funny Party

by Otoké Chicken

850,000₫

Crazy Party

by Otoké Chicken