TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

5,000₫

Kem tươi vani

by Otoké Chicken

8,000₫

Kem tươi than tre

by Otoké Chicken

15,000₫

Sữa chua

by Otoké Chicken

15,000₫

Nước suối

by Otoké Chicken

15,000₫

Nước ngọt (S)

by Otoké Chicken

15,000₫

Trà chanh NESTEA

by Otoké Chicken

19,000₫

Nước ngọt (M)

by Otoké Chicken

20,000₫

Milo

by Otoké Chicken