GÀ RÁN - BURGER - CƠM

 Cơm gà viên sốt naban Cơm gà viên sốt naban
55,000₫
 Cơm trộn sốt tiêu Cơm trộn sốt tiêu
55,000₫
 Cơm gà teriyaki Cơm gà teriyaki
55,000₫
 Má đùi gà rán phủ sốt Má đùi gà rán phủ sốt
37,000₫
 Đùi gà rán phủ sốt Đùi gà rán phủ sốt
37,000₫
 Cánh gà rán phủ sốt Cánh gà rán phủ sốt
37,000₫
 Cơm cánh gà rán Cơm cánh gà rán
55,000₫
 Cơm đùi gà rán Cơm đùi gà rán
55,000₫
 Cơm má đùi Cơm má đùi
55,000₫
 Cơm cá phi lê Cơm cá phi lê
55,000₫
 Cơm hải sản Cơm hải sản
59,000₫
 Burger Trứng Burger Trứng
25,000₫
 Burger gà chiên Burger gà chiên
25,000₫
 Burger gà nấm Burger gà nấm
59,000₫
 Burger gà kim chi Burger gà kim chi
59,000₫