GÀ RÁN - BURGER - CƠM

 Đùi gà rán phủ sốt Đùi gà rán phủ sốt
34,000₫
 Cánh gà rán phủ sốt Cánh gà rán phủ sốt
34,000₫
 Má đùi gà rán phủ sốt Má đùi gà rán phủ sốt
34,000₫
 Burger gà xào Burger gà xào
29,000₫
 Burger gà nấm Burger gà nấm
45,000₫
 Burger gà kim chi Burger gà kim chi
45,000₫
 Cơm má đùi Cơm má đùi
49,000₫
 Cơm cá phi lê Cơm cá phi lê
49,000₫
 Cơm cánh gà rán Cơm cánh gà rán
49,000₫
 Cơm đùi gà rán Cơm đùi gà rán
49,000₫
 Cơm hải sản Cơm hải sản
54,000₫