TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

 Nước ngọt (S)  Nước ngọt (S)
15,000₫
 Nước ngọt (M)  Nước ngọt (M)
19,000₫
 Cafe đen  Cafe đen
15,000₫

Cafe đen

15,000₫

 Cafe sữa  Cafe sữa
15,000₫

Cafe sữa

15,000₫

 Milo  Milo
20,000₫

Milo

20,000₫

 Trà chanh NESTEA  Trà chanh NESTEA
15,000₫
 Nước suối  Nước suối
15,000₫
 Bánh plan  Bánh plan
15,000₫

Bánh plan

15,000₫

 Kem tươi  Kem tươi
5,000₫

Kem tươi

5,000₫