TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

 Kem tươi vani  Kem tươi vani
5,000₫
 Kem tươi than tre  Kem tươi than tre
8,000₫
 Sữa chua  Sữa chua
15,000₫

Sữa chua

15,000₫

 Nước suối  Nước suối
15,000₫
 Nước ngọt (S)  Nước ngọt (S)
15,000₫
 Trà chanh NESTEA  Trà chanh NESTEA
15,000₫
 Nước ngọt (M)  Nước ngọt (M)
19,000₫
 Milo  Milo
20,000₫

Milo

20,000₫