TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

 Cà phê sữa  Cà phê sữa
15,000₫
 Cà phê đen  Cà phê đen
15,000₫

Cà phê đen

15,000₫

 Nước ngọt (M) - (free refill)  Nước ngọt (M) - (free refill)
19,000₫
 Nước suối  Nước suối
15,000₫
 Bánh plan  Bánh plan
15,000₫

Bánh plan

15,000₫